Pressreleaser

Försäljningen av OnlyGoodDog pausas på obestämd tid

Animal Probiotics har tagit beslutet att pausa försäljningen av hundprobiotikan OnlyGoodDog på obestämd tid. Orsaken till detta är regulatorisk formalia på EU-nivå. 

Försäljningen av foderprodukter till sällskapsdjur, som exempelvis hundar, regleras av både svensk och EU-rättslig lagstiftning. I Sverige har vi anmält vår produkt till Jordbruksverket. På EU-nivå är regelverken många, och det är stundtals snårigt att dels hålla sig uppdaterad på nya regelverk och dels förstå och tolka befintliga lagar rätt. 

Vi har varit noga med att alla steg i vår process, från forskning och framtagning till produktion, ska följa de policies och regleringar som finns. Dock blev vi nyligen varse om att vi brustit i ett slutsteg – vi saknar ett EU-tillstånd som behövs för att sälja produkten OnlyGoodDog.

Tillståndet har inget att göra med säkerheten för hundar och andra djur att äta vår produkt. Tvärtom; vi har gjort omfattande studier på vår hundprobiotika där resultaten för hundarnas välmående och ökade livskvalitet har varit påtagliga. Dessutom har vi sedan början av 2000-talet haft tillstånd för, och sålt, vår probiotika för hästar, OnlyGoodHorse. 

Under tiden som vi har sålt OnlyGoodDog är ni många som har hört av er till oss med berättelser om att era hundar mår bra av vår probiotika. Vår vision är att alla hundar ska kunna leva sina bästa liv, och för att nå dit tror vi att probiotika är en viktig del. Vi arbetar därför hårt för att kunna återuppta försäljningen av OnlyGoodDog.

Dr. Clas Lönner, clas@animalprobiotics.com

Leg. Vet. Marie Ålund, marie@animalprobitocs.com 

Vanliga frågor:

Varför har ni pausat försäljningen av OnlyGoodDog?

Försäljningen av djurfoder omfattas av många olika regelverk, både på svensk och EU-nivå. Animal Probiotics saknar för tillfället ett tillstånd på EU-nivå för att få sälja OnlyGoodDog. Vi har därför pausat försäljningen av produkten på obestämd tid.

Är OnlyGoodDog farligt för min hund? 

Nej. Vi har gjort omfattande studier på hundar både innan och under försäljningen av OnlyGoodDog. Tvärtom har resultatet varit positivt. Hundägare rapporterar oftast ett ökat välmående hos sina hundar. 

När kommer OnlyGoodDog kunna säljas igen?

Animal Probiotics högsta prioritet är att vår produktion och försäljning ska följa de lagar och regler som gäller för djurfoder. Vi arbetar nu intensivt för att få aktuellt tillstånd och hoppas kunna återgå till försäljning så småningom. När det blir kan vi dock inte säga i dagsläget.