Artiklar

Probiotika – en viktig pusselbit för din hästs välmående

Tarmflora, magbakterier och mikrobiota – kärt barn har som bekant många namn. Forskning visar på att både människor och djur mår bättre av en balanserad tarmflora, fysiskt som psykiskt. Här berättar veterinär Marie Ålund om vikten av en välmående mag- och tarmkanal och om varför probiotika kan vara avgörande för din hästs välbefinnande.

Marie är veterinären som tog ett tjugoårigt djupdyk i läkemedelsindustrin med fokus på sällskapsdjur och häst – för att sedan återigen landa inom klinisk djursjukvård. Idag kombinerar Marie arbetet som veterinär med strategi och marknadsföring för Animal Probiotics. Marie berättar om intresset och fascinationen för tarmflorans betydelse. 

– De flesta känner till att det är bra med probiotiska bakterier vid mag- och tarmbesvär. Inte minst har det varit ett omtalat ämne de senaste åren. Trots ett växande intresse hos allmänheten så finns det fortfarande en stor okunskap. Det är lätt att dra all probiotika över en kam. Jag har lärt mig oerhört mycket sedan jag började arbeta med mikrobiolog Clas Lönner på Animal Probiotics. Bland annat att alla probiotiska bakterier fungerar och agerar  på olika sätt samt ger varierande effekt. Som hästägare räcker det inte att bara ge probiotika, utan du måste även ha tillräckligt med kunskap och förståelse för vilken typ av  probiotika du ska välja och varför.

Hästen är ett betesdjur som är anpassad för att äta gräs större delen av dygnet. Det innebär även att hästarnas fodersmältningssystem och tarmbiota ser annorlunda ut jämfört med människans uppbyggnad – och även jämfört med många av våra andra husdjur.

– Hästar är så kallade grovtarmsjäsare. Till skillnad från människan och andra sällskapsdjur så har hästar en stor grovtarm och blindtarm där fodret bryts ner av mikroorganismer. Detta till skillnad från människan, där maten i huvudsak bryts ner i tunntarmen med hjälp av enzymer och galla. Ungefär sjuttiofem procent av hästens totala energibehov kommer från fettsyrorna som bildas av mikroorganismernas fodernedbrytning i grovtarmen. Därför är det viktigt att ge hästen de rätta förutsättningarna för en hälsosam fodersmältning. Vi har varit inne på varför människan bör äta probiotika och principen är densamma för hästar. Idag ger ofta hästägare foder vid angivna tidpunkter anpassat efter det mänskliga livet. Det i sin tur leder till att hästarna får äta under ett mindre antal timmar under ett dygn, vilket påverkar hästarnas stressnivå men även deras mag- och tarmkanal. Med det sagt, det är av högsta vikt att som ägare förstå och utgå från hästens anatomi när det kommer till foder och val av probiotika.

Att ge probiotika kan vara en viktig pusselbit för att få en välmående och högpresterande häst – och många kan uppleva det som en snårig djungel att hitta rätt. På frågan om varför probiotika behövs svarar Marie:

– Som veterinär har jag sett många solskenshistorier genom åren. Det är ganska vanligt att både fölungar och vuxna hästar råkar ut för diarré men tack vare probiotika kan hälsotillståndet bli klart förbättrat med en normaliserad avföring. Det är välkänt att tarmens välbefinnande har betydelse för både det mentala och fysiska tillståndet. Inte minst syns det bland hästar som presterar på en hög nivå. Ryttare, tränare och ägare ser ofta att deras hästar får mindre klåda av insekter, ett gladare humör och presterar bättre när de äter probiotika. Dessutom finns forskning som indikerar att förändringar i hästens tarmmikrobiota förknippas med sjukdomar som fång och akut kolit.

Slutligen, vad är dina främsta råd till hästägare när det kommer till probiotika?

Våga vara kritisk och noggrann vid valet av probiotika. Probiotika är levande mikroorganismer och det gäller att välja rätt för att få bästa positiva effekt på sin häst. Det är även mycket viktigt att titta på hur produkten förpackas. Väljer du exempelvis en probiotika som är förpackad i en burk med löst pulver – som öppnas varje dag – så kommer det komma  in både syre och fukt. Det påverkar kvalitén negativt. De probiotiska bakterierna är känsliga och dör i ett fuktigt och syrerikt klimat. Mitt råd till dig som är hästägare är att vara påläst. Lägg energi på att ta reda på fakta och information innan du gör ditt val. Slutligen, se probiotikan som ett drivmedel och utgå från samma tankesätt som för din bil. “Ska du tanka motorn med bensin eller diesel?” Det gäller att välja probiotika med omsorg för att det ska bli rätt!