Animal Probiotics_hundprobiotika
Animal Probiotics_hästprobiotika

Vad är rätt probiotika?

OnlyGood-produkterna är skapade av det svenska forskningsföretaget Animal Probiotics AB och är baserade på Dr. Lönners fem kvalitetskriterier:

Isolerad från det djurslag den är avsedd för.

Säker att konsumera.

Garanterat högt levandeantal i produkten.

Överleva sin resa via magen ner till tarmen och där vara aktiv.

Bevisad positiv hälsoeffekt.

Hundprobiotika_OnlyGoodDog
Häst_hälsa

Djurprobiotika – Isolerad från det djurslag den är avsedd för.

Bakterier har en förmåga att anpassa sig till nya miljöer. På grund av det utvecklar de egenskaper som gör att de på bästa sätt kan konkurrera. Det här gäller även de bakterier som finns naturligt i tarmkanalen hos djur och människor. Bakterierna utvecklar unika egenskaper beroende på den miljö de befinner sig i.

Det här innebär att det är en stor fördel att den probiotiska bakterien som ska konsumeras av hund har sitt ursprung från just en hundtarm, häst från en hästtarm och katt från en kattarm då de probiotiska bakterierna är anpassade till respektive djurslags tarmflora.

Säker att konsumera.

Både djur och människor konsumerar dagligen levande bakterier. Det är bakterier som finns på tassar/händer eller i maten vi äter. Om ”onda” bakterier konsumeras i för stora mängder finns det en risk att det leder till hälsoproblem. God hygien är därför viktigt!

Säker konsumtion av probiotika innebär att alla individer ska kunna konsumera probiotikan utan hälsofara, även de med exempelvis nedsatt immunförsvar. Det är även viktigt att probiotikan inte innehåller några bakteriestammar som kan ge upphov till spridning av antibiotikaresistens.

Hundprobiotika_OnlyGoodDog
Onlygoodhorse_probiotika

Garanterat högt levandeantal i produkten.

Ett viktigt kvalitetskriterium för vår djurprobiotika är att den innehåller ett högt antal levande bakterier per dos fram till produktens angivna bäst före datum.

Under lagringen minskar antalet levande bakterier i en probiotisk produkt. Det kan bero på temperatur, och eventuell syre och fukt. För att kunna garantera ett högt levandeantal i produkten fram till det angivna bäst före datumet så krävs det att de här parametrarna kontrolleras.

Överleva sin resa via magen ner till tarmen och där vara aktiv.

Den probiotiska bakterien utsätts för många påfrestningar under sin resa ner till tarmen. Den sura miljön i magsäcken samt gallsyror och enzymer från bukspottkörteln gör att många bakterier, goda som onda, inte överlever hela vägen. Det finns dock undantag och den första bakterien som började användas i livsmedelsproduktion på grund av just sin goda förmåga att överleva den här resan var Lactobacillus acidophilus, som idag återfinns framförallt i fermenterade mejeriprodukter.

För att få en långsiktig positiv effekt på tarmfloran krävs det att bakterien kan etablera sig i tarmen. Genom att bakterien fäster på tarmslemhinnan kan den förlänga sin vistelse i tarmen, fler goda bakterier kan produceras och tarmens funktion påverkas positivt. Den här viktiga adhesionsegenskapen besitter exempelvis bakterien Lactobacillus plantarum PC213 i hundens tarmkanal och Lactobacillus plantarum JI:1 i hästens tarmkanal. Det är viktigt att den här specifika bakterieegenskapen kontrolleras vid varje ny tillverkning av den probiotiska produkten, så att den med garanti finns kvar hos bakterien.

Onlygooddog_ikon
OnlyGoodHorse_häst

Bevisad positiv hälsoeffekt.

Med probiotika menas ”levande mikroorganismer som när de intas i tillräckligt högt antal har vetenskapligt bevisade positiva hälsoeffekter på det avsedda djurslaget”. Studier ska ha utförts på det djurslag som produkten avses för och med den dosering av den probiotiska bakterien som rekommenderas för den aktuella produkten.