Frågor & funderingar kring djurprobiotika eller annat?

Se nedan om vi besvarat just din fråga bland sammanställda vanliga frågor med tillhörande svar. Om inte så finns vi alltid här för att svara på dina frågor om din väns hälsa! Skriv till info@animalprobiotics.com

Adress

Ideon,
223 70 Lund

Kontakt

046-286 24 51
info@animalprobiotics.com

Vanliga frågor & svar

Probiotika definieras som ”levande mikroorganismer som när de intas i tillräckligt högt antal har vetenskapligt bevisade positiva hälsoeffekter på det avsedda djurslaget”. Den positiva effekten beror på en förbättrad balans och sammansättning av tarmens mikrobiota hos djuret.

 

Probiotiska mikroorganismer säljs idag på marknaden i olika typer av formuleringar som livsmedel, kosttillskott och kompletteringsfoder. Olika probiotika skiljer sig en hel del åt gällande deras förmåga att överleva i de olika formuleringarna (vid tillverkning och lagring) samt under transporten ner till tarmen via magen.

 

Animal Probiotics bakterier är robusta och har visat sig ha en väldigt bra överlevnad både under dess tillverkning och lagring i aktuella formuleringar, samt under deras resa via magen ner till tarmen.

Prebiotika är kolhydrater som inte bryts ner och absorberas av tunntarmen utan når tjocktarmen i oförändrad form. I tjocktarmen används de som näring av de probiotiska bakterierna och fermenteras. Exempel på prebiotika är betaglukaner, inulin och pektin.

Produkter som innehåller både pre- och probiotika benämns som synbiotika. Syftet med kombinationen är att få synergistiska positiva effekter, genom att pre- och probiotikan samverkar. Prebiotikan fungerar som matsäck till de probiotiska bakterierna på deras väg ner till tarmen och gynnar även tillväxten av dem på plats i tarmen och av andra goda bakterier.

Mjölksyrabakterier är ett samlingsnamn för en rad bakterier som huvudsakligen bildar mjölksyra då de tillväxer. Till gruppen hör laktobaciller, laktokocker, Leuconostoc spp., pediokocker och yoghurtbakterien Streptococcus salivarius ssp. thermophilus.

Mjölksyrabakterier är indelade i familjer, släkten, arter och stammar. Olika stammar av en bakterie kan ha väldigt olika egenskaper och det är därför de måste särskiljas på stamnivå.

I mag-tarmkanalen finns ett komplext ekosystem bestående av olika typer av bakterier, upp mot 1000 olika arter (eller kanske fler). Totala antalet tarmbakterier uppskattas idag till mellan 1013 och 1014, dvs. fler än antalet celler som bygger upp kroppen. Antalet bakterier är mycket sparsamt i magsäcken och ökar successivt utefter mag-tarmkanalen och är flest i grovtarmen. Ca 60 % av torrsubstansen i hundens avföring består av bakterier.

Fortfarande kan en stor del av tarmen betraktas som en svart låda, som innehåller många hemligheter. Uppskattningsvis är idag bara ca 50% av tarmens alla mikroorgansimer kartlagda.

Tarmflorans sammansättning påverkas av många faktorer; djurslag, ras, ålder, diet, miljön där individen lever, sjukdom, medicinering mm.

Mag-tarmkanalen är steril vid födseln, dvs. där finns inga bakterier, men redan inom ett par timmar börjar en tarmflora etableras genom upptag av bakterier från förlossningsvägarna, faeces, tikens mjölk och omgivande miljö.

Tarmflorans sammansättning påverkas av många faktorer; djurslag, ras, ålder, diet, miljön där individen lever, sjukdom, medicinering mm.

Mag-tarmkanalen är steril vid födseln, dvs. där finns inga bakterier, men redan inom ett par timmar börjar en tarmflora etableras genom upptag av bakterier från förlossningsvägarna, faeces, tikens mjölk och omgivande miljö.

Det är inte antalet bakteriestammar som avgör om en probiotisk produkt ger en positiv effekt eller inte. Det avgörande är istället att den probiotiska produkten på ett positivt sätt påverkar en tarmflora i obalans, så att den åter kommer i balans. Genom att skapa en miljö i tarmen där de goda bakterierna ökar i antal och de icke önskvärda minskar i antal, så erhålls denna effekt. Vid användandet av produkt innehållande flera bakteriestammar finns det t.o.m. en risk att de sinsemellan kan motverka varandra.

Idag innehåller Animal Probiotics samtliga produkter endast en bakteriestam. Dessa stammar har alla visat sig öka totala antalet mjölksyrabakterier i resp. djurslags tarm.

Det är mycket viktigt att probiotikan är förpackad på ett sådant sätt att produkten inte tappar i kvalitet efter det att förpackningen öppnats och dessutom att den håller högsta kvalitet fram till det angivna bäst-före-datumet.

Idag är probiotiska pulverprodukter mycket vanliga på marknaden och när dessa exponeras för omgivande luft, tar de lätt upp fukt och exponeras dessutom för syre. Detta försämrar kraftigt produktens kvalitet och effekt. Vissa andra probiotiska produkter kräver låg lagringstemperatur och en obruten kylkedja, för att bibehålla ett högt antal levande bakterier.

Animal Probiotics förpackar idag sina probiotiska produkter i fukt- och lufttäta portions-förpackningar med kvävgasatmosfär för att bibehålla högsta möjliga kvalité på sina produkter.

OnlyGoodDog innehåller bakteriestammen Lactobacillus plantarum PC213 (DSM 32931), som ursprungligen har isolerats från tarmslemhinnan hos en frisk svensk hund och därefter odlats under noga kontrollerade förhållanden. Dessutom innehåller produkten prebiotika i form av betaglukaner från havre samt maltodextriner. I grovtarmen fungerar betaglukanerna som mat åt mjölksyrabakterierna, vilket hjälper dem att föröka sig.

Ja, OnlyGoodDog innehåller bakteriestammen Lactobacillus plantarum PC213, som ursprungligen har isolerats från tarmslemhinnan hos en frisk svensk hund.

I samband med varje produktion av en ny sats av OnlyGoodDog analyseras halten av levande probiotiska bakterier. Omfattande lagringstester, inkl. speciellt utvecklade stresstester där ev. fel upptäcks tidigare, säkerställer en bra lagringsstabilitet. Dessutom testas den probiotiska stammens egenskaper, så att dessa inte har förändrats under produktionen. Bakteriens aktivitet analyseras, liksom dess förmåga att binda på ytor, vilket är en nyckelegenskap som lätt kan gå förlorad vid en felaktig produktion. Hygienanalyser kompletterar övriga analyser.

Mängden av tillsatta probiotiska bakterier i tarmarna minskar redan efter några dagar efter avslutad tillförsel av probiotika. Därför är det viktigt med ett kontinuerligt intag av probiotiska bakterier, för att säkerställa att tarmens bakterieflora ej kommer i obalans. Stress, hård fysisk aktivitet, icke fullgott foder, medicinering (speciellt antibiotika) påverkar tarmens mikroflora på ett negativt sätt. Genom att ge OnlyGoodDog varje dag kan du bibehålla en gynnsam tarmflora med många goda bakterier, som ger en rad hälsofrämjande effekter på din hund. Vanlig hundmat, såväl torr som våt, är ofta sterliserad och därför fri från såväl goda (probiotiska) som onda bakterier. Din hund får därför i sig alldeles för få goda bakterier, vilket lämnar utrymme för att onda (sjukdomsframkallande) bakterier skall ta plats i tarmen.

OnlyGoodDog ska ges som komplement till hundens vanliga mat. En portionspåse per dag strös lämpligen över hundens mat. Antingen ges en hel portionspåse vid ett tillfälle, eller så delar du upp den på två eller samtliga utfodringstillfällen under dagen. Hundar brukar tycka att OnlyGoodDog smakar bra och äter den gärna. Behandlas hunden med antibiotika via munnen, t.ex. med pasta eller tabletter, bör OnlyGoodDog och antibiotika ges vid skilda tillfällen, gärna med minst två timmars mellanrum.

OnlyGoodDog är förpackad i smidiga portionspåsar. En påse är en dagsdos som du antingen ger vid ett tillfälle under dagen eller delar upp på två eller samtliga tillfällen, när du ger din hund mat. En påse rekommenderas per dag till alla hundar, oavsett storlek, ålder eller ras.

Om din hund har en akut mag-tarmstörning, t ex diarré, bör du ge två portionspåsar OnlyGoodDog två gånger per dag, tills hundens tillstånd har stabiliserats. Kontakta alltid din veterinär om djuret får feber, slutar dricka, får påverkat allmäntillstånd eller har blodiga kräkningar och/eller diarré.

Det är alltid svårt att ge ett exakt svar på denna fråga, eftersom varje individs tarmflora är unik och då det även beror på anledningen till varför man tar ett probiotiskt tillskott. Vid avvikande avföringskonsistens kan den uppmärksamme hundägaren ofta se effekt på hundens avföring redan efter ett par dagar. Vid andra problem, som t.ex. med vikten och pälsen, så tar det längre tid. En allmän rekommendation är att ge OnlyGoodDog under minst en månad.

Nej, under normala betingelser kan man alltid utfodra med OnlyGoodDog.

Behandlas hunden med antibiotika via munnen, t.ex. med pasta eller tabletter, bör OnlyGoodDog och antibiotika ges vid skilda tillfällen, gärna med minst två timmars mellanrum.

Om OnlyGoodDog ges till en hund som är i alltför gott hull, bör du vara observant på att hundens normala fodergiva kan behöva justeras nedåt, då OnlyGoodDog vanligtvis ger ett bättre foderutnyttjande.

Nej, vi har i våra kliniska studier inte sett några negativa effekter, då hundar har behandlas med OnlyGoodDog, inte heller vid en högre dosering än rekommenderat.

Vid omfattande mag- tarmstörningar eller andra akuta besvär bör man dock alltid kontakta veterinär!

Ja, det finns ingen startkarens för levande bakterier eller probiotika. I övrigt innehåller produkten enbart betaglukaner från havre och maltodextriner, som är vanligt förekommande ingredienser även i kommersiell hundmat och livsmedel.

Ja, det är säkert att ge OnlyGoodDog till dräktiga tikar, oavsett dräktighetsstadie, samt även till digivande tikar.

OnlyGoodDog är förpackad i portionspåsar, s.k. sticks, som är helt täta och innehåller kvävgas. Detta för att skydda bakterierna mot fukt och syre, som minskar produktens hållbarhet. I och med denna förpackning kan Animal Probiotics AB garantera att produkten har ett garanterat innehåll av levande bakterier på minst 15 miljarder CFU vid produktens bäst-före-datum.

OnlyGoodDog innehåller en levande bakteriekultur av Lactobacillus plantarum PC213 (DSM 32931). Bakteriestammen i OnlyGoodDog har noga valts ut av Animal Probiotics AB bland flera andra stammar hämtade från tarmslemhinna hos friska hundar. Bakterien kan passera levande genom magsäckens sura miljö, påverkas inte negativt av galla eller bukspottskörtelns enzymer och kan därefter etablera sig och fästa in till hundens tarmslemhinna. Ovanstående egenskaper är av mycket stor betydelse för att en bakterie ska ha en probiotisk effekt.

Filmjölk och yoghurt innehåller andra typer av mjölksyrabakterier än OnlyGoodDog. Dessa bakteriestammar kommer ursprungligen från andra miljöer än från hundens mag-tarmkanal och deras förmåga att överleva passagen genom magsäcken är ofta dålig. Dessutom finns det inga studier som visar att dessa bakterier har den viktiga probiotiska egenskapen att fästa till hundens tarmslemhinna.

Till skillnad från filmjölk/yoghurt innehåller OnlyGoodDog inte mjölk, som en del hundar med känslig mage kan reagera på, utan enbart maltodextriner, betaglukaner från havre (fibrer som fungerar som prebiotika) och bakterien Lactobacillus plantarum PC213. OnlyGoodDog har också en betydligt längre hållbarhet än filmjölk/yoghurt och kräver inte kylförvaring.

Det är inte antalet bakteriestammar som avgör om en probiotisk produkt ger en positiv effekt eller inte. Det avgörande är istället att den probiotiska produkten på ett positivt sätt påverkar en tarmflora i obalans, så att den åter kommer i balans. Genom att skapa en miljö i tarmen där de goda bakterierna ökar i antal och de icke önskvärda minskar i antal, så erhålls denna effekt. Vid användandet av produkt innehållande flera bakteriestammar finns det t.o.m. en risk att de sinsemellan kan motverka varandra.

OnlyGoodDog innehåller endast en bakteriestam och i studier har den visat sig överleva passagen ner till hundens tarm och där även öka totala antalet mjölksyrabakterier.

OnlyGoodDog kan förvaras vid normal rumstemperatur fram till bäst-före-datum. För att förlänga hållbarheten ytterligare, kan produkten förvaras i kyl eller frys.

@onlygooddog

Följ med oss på instagram